Širákov - Cintorín Širákov

Cintorín Cintorín Širákov sa nachádza v obci Širákov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Širákov, Širákov 156, 99127 Širákov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 41 10
✉ sirakov.obec@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: