Sklabiná - Cintorín Sklabiná

Cintorín Cintorín Sklabiná sa nachádza v obci Sklabiná, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Sklabiná, Sklabiná 211, 99105 Sklabiná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 451 41 40
✉ ousklabina@pobox.sk
🌐 http://www.sklabina.ocu.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: