Sečianky - Cintorín Sečianky

Cintorín Cintorín Sečianky sa nachádza v obci Sečianky, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Sečianky, Sečianky 89, 99110 Veľká Ves nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 81 18
✉ info@secianky.sk
🌐 http://www.secianky.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: