Kováčovce - Cintorín Kováčovce

Cintorín Cintorín Kováčovce sa nachádza v obci Kováčovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Kováčovce, Kováčovce 52, 99106 Kováčovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 487 12 94
✉ kovacovce@gonet.sk
🌐 http://www.kovacovce.ocu.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: