Chrastince - Cintorín Chrastince

Cintorín Cintorín Chrastince sa nachádza v obci Chrastince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Chrastince, Chrastince 18, 99108 Chrastince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 489 41 05
✉ chrastince@gmail.com
🌐 http://www.chrastince.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: