Horné Plachtince - Cintorín Horné Plachtince

Cintorín Cintorín Horné Plachtince sa nachádza v obci Horné Plachtince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Horné Plachtince, Horné Plachtince 75, 99124 Horné Plachtince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 72 66
✉ obec.hplachtince@post.sk
🌐 http://www.horne-plachtince.eu

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: