Obeckov - Cintorín Obeckov

Cintorín Cintorín Obeckov sa nachádza v obci Obeckov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Obeckov, Obeckov 165, 99105 Obeckov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0948 447 489
✉ obeckov@gmail.com
🌐 http://www.obeckov.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: