Kosihy nad Ipľom - Cintorín Kosihy nad Ipľom

Cintorín Cintorín Kosihy nad Ipľom sa nachádza v obci Kosihy nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Kosihy nad Ipľom, Kosihy nad Ipľom 164, 99111 Kosihy nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 91 12
✉ kosihynadiplom@zoznam.sk
🌐 http://www.kosihynadiplom.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: