Ipeľské Predmostie - Cintorín Ipeľské Predmostie

Cintorín Cintorín Ipeľské Predmostie sa nachádza v obci Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 95, 99110 Veľká Ves nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 047 / 488 81 31
✉ ipelpred@gmail.com
🌐 http://www.ipelskepredmostie.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: