Bušince - Cintorín Bušince

Cintorín Cintorín Bušince sa nachádza v obci Bušince, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Bušince, Železničná 4/320, 99122 Bušince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0918 532 297
✉ oubusince@gonet.sk
🌐 http://www.obecbusince.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: