Balog nad Ipľom - Cintorín Balog nad Ipľom

Cintorín Cintorín Balog nad Ipľom sa nachádza v obci Balog nad Ipľom, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 99111 Balog nad Ipľom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421/47-48-85-117
✉ obec@balognadiplom.sk
🌐 http://www.balognadiplom.sk/index.php

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: