Malý Lapáš - Cintorín Malý Lapáš

Cintorín Cintorín Malý Lapáš sa nachádza v obci Malý Lapáš, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 530 zosnulých v 268 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Správcom cintorína je Obec Malý Lapáš, Hlavná ul. 87/4, 95104 Malý Lapáš. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 7879 895, 0903 601 874
✉ obecnyurad@malylapas.sk
🌐 http://www.malylapas.sk/

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
268 Enrik Škorec 24.3.2021 20
155 Miroslav Egyud 16.2.2021 70
102 Štefan Bakoš 19.1.2021 63
152 Štefan Černý 4.1.2021 81
174 Anton Černý 1.4.2020 85
109 Alfonz Balla 26.3.2020 84
174 Veronika Černá 29.10.2019 79
33 Anastázia Benková rod. Ballová 16.6.2019 86
258 Peter Toller 8.2.2019 67
26 Ivan Šrank 1.2.2019 59

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: