Námestovo - Cintorín Námestovo

Cintorín Cintorín Námestovo sa nachádza v obci Námestovo, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2499 zosnulých v 1423 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1856.

Správcom cintorína je Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 043 5504711
✉ primator@namestovo.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Etelka Juriňáková 20.8.1939 10
B / 1 Veronika Maťaťová rod. Pinyaková 7.11.1955 86
B / 1 Marta Maťaťová 31.12.2015 89
C / 1 Jozef Sucháň - -
C / 2 Rodina Bencúrová - -
B / 2 Ján Jagelka 1913 31
B / 2 Helena Jagelková rod. Čajková 1941 54
A / 2 Etela Diková 1.12.2015 61
A / 2 Anton Dik - -
A / 2 Emília Turčeková 23.2.1997 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: