Zemplínske Jastrabie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínske Jastrabie, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 823 zosnulých v 463 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 07605 Zemplinské Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 668 19 91, 668 19 90
✉ obeczjastrabie@centrum.sk , obeczemplinskejastrabie@kid.sk

Fotogaléria

zemplinske_jastrabie_air.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
110 Anna Chauturová rod. Čornaničová 13.4.2020 91
237 Terézia Maďarová rod. Šantová 30.3.2020 88
450 Mária Brečková rod. Michalčiková 12.1.2020 -
462 Martin Bačko 10.1.2020 -
13 Juraj Stojila 7.1.2020 -
33 Júlia Pokorná 26.12.2019 -
339 Vojtech Bačko 22.9.2019 -
125 Mária Mitrová rod. Maďarová 17.8.2019 83
89 Mária Salagová rod. Drozdová 20.7.2019 -
439 Imrich Rusin 23.5.2019 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: