Zemplínske Jastrabie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínske Jastrabie, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 834 zosnulých v 467 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 07605 Zemplínske Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 668 19 91, 668 19 90
✉ obec@zemplinskejastrabie.sk, starosta@zemplinskejastrabie.sk
🌐 http://zemplinskejastrabie.sk/

Fotogaléria

zemplinske_jastrabie_air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 20.2.2024

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
235 Lýdia Fitereová 14.2.2024 89
278 Anna Pigošová rod. Šimková 13.2.2024 80
467 Milan Kolár 3.2.2024 64
466 Marián Džudža 16.1.2024 65
466 Terézia Džudžová rod. Rostášová 16.1.2024 64
287 Alžbeta Kakašová rod. Lendelová 13.9.2023 102
155 Helena Štefanková rod. Borbeľová 23.8.2023 97
147 Imrich Salaga 23.5.2023 88
359 Edmund Fábry 1.4.2023 79
113 Július Holiš 8.12.2022 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: