Čakajovce - Cintorín Čakajovce

Cintorín Cintorín Čakajovce sa nachádza v obci Čakajovce, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1243 zosnulých v 779 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Čakajovce, Čakajovce 58, 95143 Čakajovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 779 3790, starosta 0905 797 675
✉ starosta@cakajovce.sk

Fotogaléria

okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 15 Alžbeta Petríková rod. Gregušová 15.1.2021 90
A / 57 Benedikt Šandor 19.8.2020 71
A / 133 Alžbeta Bojdová rod. Godárová 23.7.2020 88
A / 73 Štefan Gála 23.4.2020 68
B / 16 Mária Godárová rod. Tóthová 14.4.2020 80
B / 5 Terézia Michaličková rod. Franková 19.2.2020 83
B / 54 Eleonóra Černáková rod. Valkovičová 11.1.2020 65
A / 151 Mária Lauková rod. Lenghartová 3.1.2020 69
A / 107 Agneša Vašinová rod. Berecová 11.12.2019 78
A / 217 Alfonz Lauko 26.6.2019 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: