Čakajovce - Cintorín Čakajovce

Cintorín Cintorín Čakajovce sa nachádza v obci Čakajovce, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1237 zosnulých v 779 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1904.

Správcom cintorína je Obec Čakajovce, Čakajovce 58, 95143 Čakajovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 779 3790, starosta 0905 797 675
✉ starosta@cakajovce.sk

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 73 Štefan Gála 23.4.2020 68
B / 54 Eleonóra Černáková rod. Valkovičová 11.1.2020 65
A / 151 Mária Lauková rod. Lenghartová 3.1.2020 69
A / 107 Agneša Vašinová rod. Berecová 11.12.2019 78
A / 217 Alfonz Lauko 26.6.2019 93
A / 378 Jaroslav Lauko 21.5.2019 76
A / 100 Jozef Šiška 13.3.2019 61
A / 479 Jozef Varga 10.3.2019 68
B / 40 Agneša Lauková rod. Šantavá 5.1.2019 91
A / 226 Terézia Gregušová 3.1.2019 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: