Veľké Kapušany - Cintorín Veľké Kapušany - nový

Cintorín Cintorín Veľké Kapušany - nový sa nachádza v obci Veľké Kapušany, okres Michalovce, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 352 zosnulých v 283 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 2010.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Mesto Veľké Kapušany, L.N. Tolstého č. 1, 07901 Veľké Kapušany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Veľké Kapušany - starý (1742 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A/3 / 1 Károl Váradi - -
A/2 / 1 Bertalan Némethi - -
A/2 / 1 Renáta Némethi rod. Potor 2018 50
A/7 / 1 Július Genco 26.3.2012 66
B/3 / 1 János Benčik - -
B/3 / 1 Mária Benčíková rod. Radvansky 2013 65
B/7 / 1 Sándor Kiss 2011 52
C/2 / 1 Iveta Jevošová 30.12.2012 47
C/7 / 1 Jozef Pavlík 2015 64
B/4 / 1 Vasiľ Mačička 5.1.2019 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: