Detva - Cintorín Slatinské Lazy

Cintorín Cintorín Slatinské Lazy sa nachádza v obci Detva, okres Detva, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 502 zosnulých v 284 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Správcom cintorína je Obec Slatinské Lazy, Slatinské Lazy 111, 96225 Slatinské lazy. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045/ 540 25 65, starostka 0907 814 524
✉ slatinske@lazy.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 28.10.2019

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
17 Peter Maliniak 19.12.2017 31
60 Miroslav Sudár 2.9.2017 61
174 Emília Tereňová rod. Bartková 28.8.2017 90
457 Ján Vajo 27.3.2017 67
239 Marian Konôpka 15.2.2017 57
137 Ján Badinka 7.11.2016 54
41 Ondrej Bahýľ 23.3.2016 92
245 Anna Hroncová rod. Melicherčíková 2016 77
8 Mária Bahýľová rod. Necpalová 20.7.2015 99
56 Anna Slosiariková rod. Bahýľová 20.6.2015 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: