Egreš - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Egreš, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 401 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1924.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Egreš, Egreš 78, 07501 Trebišov 1. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

egres_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Kolesár - -
1 Mária Kolesárová rod. Michalková - -
2 Mikuláš Kompér 19.5.2014 80
2 Mária Kompérová rod. Dobošová 4.8.2003 63
3 Ján Kaša 31.12.2013 76
3 Mária Kašová rod. Lešová 7.12.2013 68
4 Michal Petro 10.3.2011 84
4 Mária Petrová rod. Kompérová - -
5 Mária Bačová 16.12.2010 74
5 Ján Bačo - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: