Egreš - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Egreš, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 401 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1924.

Správcom cintorína je Obec Egreš, Egreš 78, 07501 Trebišov 1. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

egres_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Michal Kolesár - -
1 Mária Kolesárová rod. Michalková - -
2 Mikuláš Kompér 19.5.2014 80
2 Mária Kompérová rod. Dobošová 4.8.2003 63
3 Ján Kaša 31.12.2013 76
3 Mária Kašová rod. Lešová 7.12.2013 68
4 Michal Petro 10.3.2011 84
4 Mária Petrová rod. Kompérová - -
5 Mária Bačová 16.12.2010 74
5 Ján Bačo - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: