Pastovce - Pastovce

Cintorín Pastovce sa nachádza v obci Pastovce, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 810 zosnulých v 477 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1883.

Správcom cintorína je Obec Pastovce, Pastovce 51, 93574 Pastovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ pastovce@pastovce.sk

Fotogaléria

okolie_7.jpg okolie_6.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg okolie_5.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 175 Karol Halász 21.4.2021 36
B / 47 Magda Halászová rod. Jónás 15.4.2021 79
B / 174 Ernest Virág 12.4.2021 58
B / 128 Helena Siposová rod. Szlobodníková 31.3.2021 81
B / 77 Margita Halászová 20.2.2021 84
A / 191 Eszter Tóth rod. Zalabai 11.2.2021 95
B / 145 Alžbeta Halászová rod. Farkasová 16.11.2020 82
B / 152 Mária Hešková rod. Trojanová 16.11.2020 96
A / 196 Zoltán Németh 22.9.2020 86
A / 207 Alžbeta Mázsárová rod. Siposová 11.9.2020 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: