Horná Krupá - Horná Krupá

Cintorín Horná Krupá sa nachádza v obci Horná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 853 zosnulých v 586 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1839.

Správcom cintorína je Obec Horná Krupá, č.186, 91965 Horná Krupá. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ ou@hornakrupa.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_14.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Matúško Hrčka 8.12.1943 1
B / 1 Rudolf Ryšavý 15.5.2012 76
B / 1 Anna Ryšavá rod. Ondrušová 1.12.1992 52
C / 1 Jozef Novota 7.5.2013 59
U / 1 Miloško Dvorák 9.11.1975 0
U / 2 Anička Ryšavá 16.4.1977 0
C / 2 Štefan Konečný 31.10.2013 77
B / 2 Jozef Červeňan 7.2.1993 82
B / 2 Terézia Červeňanová rod. Jankovičová 10.2.2000 77
A / 2 Rózka Šimončičová 1950 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: