Dunajská Streda - Veľkoblahovská cesta

Cintorín Veľkoblahovská cesta sa nachádza v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1396 zosnulých v 796 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Mliečany (107 hrobových miest)   Malodvornícka cesta (3729 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 552 76 39
✉ info@municipal-ds.sk

Fotogaléria

b/b348.jpg b/b347.jpg okolie_6.jpg okolie_5.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 441 Dezsö Pálffy 3.4.2021 84
B / 186 Edit Hajas 1.4.2021 54
A / 440 Imre Fekete 29.3.2021 91
A / 66 Erzsébet Nagy 22.3.2021 86
A / 439 István Nagy 5.3.2021 79
B / 261 János Angyal 4.3.2021 72
A / 192 Ferenc Fodor 1.3.2021 79
B / 213 Károly Gyurkovits 24.2.2021 62
A / 438 Károly Szabó 20.2.2021 80
B / 94 László Balasko 15.2.2021 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: