Valaská - Valaská

Cintorín Valaská sa nachádza v obci Valaská, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2409 zosnulých v 1409 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1829.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Valaská, Námestie 1.Mája 460/8, 97646 Valaská. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ dane@valaska.sk, prednosta@valaska.sk, sekretariat@valaska.sk, starosta@valaska.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Významné osobnosti

Číslo hrobu: A / 293 - Prof. MuDr. Jaroslav Siman, PhD

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
F / 78 Helena Mútňanová rod. Stašová 5.7.2021 87
I / 1249 Janka Kováčová rod. Krupová 3.5.2021 72
D / 471 Dušan Komora 22.4.2021 68
I / 1217 Mária Oboňová rod. Olšiaková 29.3.2021 77
B / 1235 Milan Šimko 20.3.2021 71
B / 116 Mária Harineková rod. Piljarová 12.3.2021 64
A / 298 Peter Bician 28.2.2021 63
D / 1034 Edita Babicová rod. Luptáková 23.2.2021 78
D / 441 Jolana Švantnerová rod. Zelenčíková 4.2.2021 86
A / 441 Juraj Havrila 31.1.2021 28

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: