Jacovce - Jacovce

Cintorín Jacovce sa nachádza v obci Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1510 zosnulých v 764 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1902.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Jacovce, Farská č. 6, 95621 Jacovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 536 84 35
✉ kultura@obecjacove.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
57 Emma Kišacová rod. Klačanská 19.6.2021 93
771 Igor Kmotorka 2.6.2021 53
153 Gustav Zvalo 21.5.2021 83
566 Mária Ďuračková rod. Tomanová 16.5.2021 81
137 Veronika Konušová rod. Reisenauerová 9.5.2021 76
708 Mária Žatková rod. Kobelová 24.4.2021 87
748 Rudolf Kišac 20.4.2021 86
280 Jozef Lacika 29.3.2021 82
770 Peter Bíly 18.3.2021 82
555 Emília Gergelová rod. Pažitná 26.2.2021 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: