Vasiľov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Vasiľov, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 507 zosnulých v 348 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Správcom cintorína je Obec Vasiľov, Vasiľov 99, 02951 Lokca. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 043 5591208
✉ starosta@vasilovocu.sk
🌐 http://www.vasilovocu.sk/

Fotogaléria

vasilov_air.jpg reklama

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 28.10.2019

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
324 Štefan Voška 6.12.2009 95
347 Františka Dvorštiaková 26.4.2009 80
346 Janka Lipničanová 10.11.2008 52
345 Jozef Jurký 7.3.2008 72
234 Žofia Baraniaková 2007 85
313 Marián Baraniak 29.11.2006 21
334 Jozef Kršák 17.11.2006 32
296 Albín Voška 26.7.2006 78
343 Margita Dvorštiaková 8.7.2006 93
280 Mária Jurkyová rod. Šeligová 27.3.2006 67

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: