Arnutovce - Arnutovce

Cintorín Arnutovce sa nachádza v obci Arnutovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 280 zosnulých v 164 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Arnutovce, Arnutovce č.64, 05313 Arnutovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 053 / 449 11 24
✉ arnutovce@gmail.com
🌐 https://www.obecarnutovce.sk/

Fotogaléria

145.jpg 146.jpg reklama 147.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
122 Helena Baldovská rod. Roxerová 30.10.2020 91
154 Štefan Pecha 24.5.2019 51
164 Mária Hrubiznová rod. Kurucová 27.3.2019 69
119 Anna Petrášeková 22.6.2018 89
3 Emil Hrubizna 18.1.2018 76
138 Ján Čatloš 22.12.2017 59
149 Michal Pecha 23.11.2017 52
14 Anna Dzurillová rod. Šoltysová 6.9.2017 75
162 Janka Frankovičová rod. Bajtošová 2017 35
58 Mária Zarembová rod. Belončík 8.12.2016 84

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: