Orechová Potôň - Cintorín Orechová Potôň

Cintorín Cintorín Orechová Potôň sa nachádza v obci Orechová Potôň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1320 zosnulých v 733 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281, 93002 Orechová Potôň. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: