Hontianske Tesáre - Starý cintorín

Cintorín Starý cintorín sa nachádza v obci Hontianske Tesáre, okres Krupina, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 134 zosnulých v 115 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Správcom cintorína je Obec Hontianske Tesáre, Hontianske Tesáre č. 66, 96268 Hontianske Tesáre. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Horné Šipice (117 hrobových miest)   Obecný cintorín (338 hrobových miest)   Cintorín Dvorníky (231 hrobových miest)   Cintorín Báčovce (77 hrobových miest)   Cintorín Dolné Šipice (57 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 915360292
✉ starosta@hontiansketesare.sk, matrika@honttesare.sk
🌐 http://www.hontiansketesare.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 13.10.2022

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
2 Anna Láslová rod. Zaťková 18.6.1985 76
72 Mária Mišková rod. Šuľová 7.12.1979 80
15 Zuzana Gregorová rod. Chrieňová 17.7.1965 76
72 Ján Miškov 4.7.1964 70
1 Michal Láslo 8.4.1963 78
45 Pavel Petrík 17.8.1956 60
45 Mária Petríková rod. Gvoc 29.3.1955 51
16 Mária Ďurkovicová rod. Laclav 3.6.1946 78
73 Ďurík Šouc 1.4.1946 4
39 Marka Krošláková 6.8.1945 17

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: