Leľa - Cintorín Leľa

Cintorín Cintorín Leľa sa nachádza v obci Leľa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.

Správcom cintorína je Obec Leľa, č. 154, 94365 Leľa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 036 / 757 52 22
✉ ocu.lela@mail.t-com.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: