Železná Breznica - Cintorín Železná Breznica

Cintorín Cintorín Železná Breznica sa nachádza v obci Železná Breznica, okres Zvolen, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Železná Breznica, Obecný úrad 197, 96234 Železná Breznica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045/5391045
✉ obec@zeleznabreznica.sk
🌐 https://www.zeleznabreznica.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: