Sudince - Cintorín Sudince

Cintorín Cintorín Sudince sa nachádza v obci Sudince, okres Krupina, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Sudince, Sudince 27, 96271 Sudince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 421 45 55 891 16
✉ starosta@sudince.sk
🌐 https://www.sudince.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: