Volkovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Volkovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 997 zosnulých v 536 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Volkovce, Hlavná 4, 95187 Volkovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Závada (164 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 630 42 31
✉ volkovce@gmail.com
🌐 http://www.volkovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 115 Peter Haspra 18.10.2021 87
B / 16 Emília Valová rod. Kováčová 14.6.2021 87
A / 294 Juraj Brandt 18.4.2021 81
A / 42 Štefan Valo 20.3.2021 88
A / 132 Františka Hasprová rod. Švecová 22.2.2021 89
B / 16 Karolína Malá rod. Kováčová 13.1.2021 92
B / 236 Peter Kozolka 29.12.2020 46
A / 135 Jozef Sopko 11.10.2020 84
B / 103 Helena Jurčišinová rod. Kozolková 11.9.2020 70
A / 205 Mária Mlynková rod. Obická 5.9.2020 76

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: