Ostrá Lúka - Cintorín Ostrá Lúka

Cintorín Cintorín Ostrá Lúka sa nachádza v obci Ostrá Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 58, 96261 Ostrá Lúka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 421 45 5391 124
✉ obec@ostraluka.sk
🌐 https://www.ostraluka.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: