Kráľovce - Krnišov - Cintorín Kráľovce - Krnišov

Cintorín Cintorín Kráľovce - Krnišov sa nachádza v obci Kráľovce - Krnišov, okres Krupina, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 303 zosnulých v 230 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1895.

Správcom cintorína je Obec Kráľovce - Krnišov, Kráľovce-Krnišov 38, 96265 Kráľovce-Krnišov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 421 45 55 81 619
✉ obec@kralovce-krnisov.sk
🌐 http://www.kralovce-krnisov.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 13.10.2022

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 72 Albín Brigant 17.3.2013 82
B / 27 Zuzana Kakarová rod. Kaderiaková 22.2.2013 82
A / 60 Alena Kapustíková 27.9.2012 77
B / 38 Hermínka Dávidová 16.6.2007 0
B / 16 Emília Bešinská rod. Slobodníková 25.1.2007 -
B / 13 Darinka Havlíková rod. Boľová 16.5.2006 49
A / 17 Mária Octová rod. Húšťavová 1.4.2006 85
B / 41 Ján Futák 2006 57
B / 32 Pavol Mitter 2006 71
B / 25 Ján Krivda 25.2.2005 36

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: