Kľak - Cintorín Kľak

Cintorín Cintorín Kľak sa nachádza v obci Kľak, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Kľak, Kľak 9, 96677 Kľak. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045 / 68 66 100
✉ obec@klak.sk
🌐 http://www.klak.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: