Horné Mladonice - Cintorín Horné Mladonice

Cintorín Cintorín Horné Mladonice sa nachádza v obci Horné Mladonice, okres Krupina, Banskobystrický kraj.

Správcom cintorína je Obec Horné Mladonice, Horné Mladonice 40, 96243 Horné Mladonice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 421 45 559 52 30
✉ info@hornemladonice.sk
🌐 https://www.hornemladonice.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: