Kľúčovec - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 506 zosnulých v 295 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1865.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Kľúčovec, Kľúčovec č.38, 93007 Kľúčovec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 554 12 36
✉ ouklucovec@panelnet.sk
🌐 http://klucovec.sk/

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 240 Vilma Nagyová rod. Csémiová 15.9.2020 77
A / 227 Vilma Csémiová rod. Keszeghová 30.5.2020 77
A / 14 Helena Érseková rod. Kalmárová 15.5.2020 72
A / 216 Rózsa Bábics 9.3.2020 97
A / 18 Emília Gaálová rod. Jányová 24.2.2020 63
A / 221 Vilma Petőcz rod. Décsi 12.1.2020 86
A / 45 Ema Bognárová 2.11.2019 80
A / 97 Irena Bekeová rod. Keszegová 28.9.2019 94
A / 239 Serena Nagyová rod. Bothová 11.4.2019 85
A / 172 Margita Ráczová rod. Gaálová 16.2.2019 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: