Žilina - Žilina - Bánova

Cintorín Žilina - Bánova sa nachádza v obci Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.

Správcom cintorína je Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 01131 Žilina. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Žilina - Vranie (0 hrobových miest)   Žilina - Židovský cintorín (0 hrobových miest)   Žilina - Trnove (0 hrobových miest)   Žilina - Mojšova Lúčka (0 hrobových miest)   Žilina - Považský Chlmovec (0 hrobových miest)   Žilina - Budatín (0 hrobových miest)   Žilina - Cintorín Brodno (0 hrobových miest)   Žilina - Závodie (0 hrobových miest)   Žilina - Nový cintorín (0 hrobových miest)   Žilina - Bytčica (0 hrobových miest)   Žilina - Vojenský cintorín (0 hrobových miest)   Žilina - Starý cintorín (0 hrobových miest)   Žilina - Žilinská Lehota (0 hrobových miest)   Žilina - Strážov (0 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 706 01 11
✉ sekretariatmsu@zilina.sk
🌐 http://www.zilina.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: