Východná - Cintorín Východná

Cintorín Cintorín Východná sa nachádza v obci Východná, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.

Správcom cintorína je Obec Východná, Východná 616, 03232 Východná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 044 / 520 74 10
✉ starosta@vychodna.eu
🌐 http://www.vychodna.eu/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: