Varín - Cintorín Varín

Cintorín Cintorín Varín sa nachádza v obci Varín, okres Žilina, Žilinský kraj.

Správcom cintorína je Obec Varín, Nám. sv. Floriána 1, 01303 Varín. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 041 / 569 22 16
✉ obecnyurad@varin.sk
🌐 http://www.varin.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: