Ťapešovo - Cintorín Ťapešovo

Cintorín Cintorín Ťapešovo sa nachádza v obci Ťapešovo, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 377 zosnulých v 259 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Správcom cintorína je Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 02951 Lokca. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 043 / 552 52 24
✉ ou@obectapesovo.sk
🌐 http://www.tapesovo.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg reklama okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 4.12.2023

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
259 Pavel Kraus 15.10.2023 79
53 Oľga Sochová rod. Baligová 21.9.2023 30
258 Albín Hurák 31.8.2023 61
257 Jozef Hubočáni 29.7.2023 73
201 František Madleňák 26.6.2023 84
166 Ľudmila Jadroňová rod. Badárová 30.5.2023 98
218 Štefan Lipničan 5.3.2023 71
3 Šimon Sivý 22.2.2023 0
28 Pavol Jadroň 10.2.2023 76
48 Peter Papaj 22.11.2022 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: