Kameničany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kameničany, okres Ilava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 552 zosnulých v 337 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Kameničany, Kameničany č. 39, 01854 Kameničany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 042 / 449 32 53
✉ obecnyurad@kamenicany.sk
🌐 http://www.kamenicany.sk/

Fotogaléria

kamenicany_air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 3.7.2023

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
5 Mária Kotrasová 5.9.2022 71
7 Emil Bagin 30.8.2022 79
46 Jana Baginová 23.2.2022 89
46 Juraj Bagin 19.1.2022 64
285 Ján Pogády 3.12.2021 89
301 Marta Bagínová rod. Vlaštincová 24.6.2021 71
31 Antónia Štefíčková 2.2.2021 73
175 Ferdinand Hlúšek 22.12.2020 68
231 Anna Masiarčinová 30.8.2020 64
222 Helena Masiarčinová 30.8.2020 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: