Nové Sady - Sila

Cintorín Sila sa nachádza v obci Nové Sady, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 364 zosnulých v 208 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1842.

Správcom cintorína je Obec Nové Sady, Nové Sady 177, 95124 Nové Sady. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 789 41 65, 789 41 63
✉ obecnyurad@novesady.sk
🌐 http://www.novesady.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 167 Jolana Gabalcová rod. Bošanská 20.7.2011 85
A / 139 Alžbeta Danišová rod. Ondrášeková 20.4.2011 84
A / 110 Margita Dolná rod. Paliderová 15.3.2011 79
A / 94 Júlia Andacká rod. Záhorová 22.5.2010 98
A / 182 Patrik Pinkava 3.2.2010 36
A / 124 Jozefína Kováčiková rod. Krajčovičová 10.12.2009 78
A / 99 Augustín Vanko 10.11.2009 68
A / 164 Albín Ondruška 18.8.2009 77
A / 180 Bernardína Lampertová rod. Kopáčiková 8.8.2009 77
A / 181 Vincent Cintula 12.7.2009 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: