Veľký Lipník - Cintorín Veľký Lipník

Cintorín Cintorín Veľký Lipník sa nachádza v obci Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľký Lipník, Veľký Lipník 283, 06533 Veľký Lipník. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052 / 428 21 21
✉ sekretariat@velkylipnik.sk
🌐 http://www.velkylipnik.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: