Michalová - Michalová

Cintorín Michalová sa nachádza v obci Michalová, okres Brezno, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 933 zosnulých v 516 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Michalová, ul.Trosky č.1, 97657 Michalová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 048 / 619 91 57,618 99 11
✉ oumichalova@stonline.sk

Fotogaléria

okolie9.jpg okolie8.jpg reklama okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
55 Ladislav Kilvádyi 6.6.2021 72
517 Ján Holub 16.4.2021 79
436 Margita Vojtasová rod. Dolinská 23.3.2021 84
495 Kamila Bednáriková rod. Pitlovičová 30.1.2021 79
362 Želmíra Kokavcová rod. Vraniaková 5.11.2020 77
184 Tisovčík 2.11.2020 0
402 Jozefa Telková rod. Vavrová 28.8.2020 85
217 Tibor Kliment 13.4.2020 86
51 Anna Nágeľová rod. Muchaová 26.3.2020 64
495 Eugen Bednárik 25.3.2020 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: