Veľké Úľany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Úľany, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 3833 zosnulých v 2361 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Veľké Úľany, Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 031 / 787 81 08
✉ starosta@velkeulany.sk, matrika@velkeulany.sk
🌐 http://www.ulany.sk/

Fotogaléria

b/okolie1.jpg b/okolie2.jpg reklama b/okolie3.jpg b/okolie4.jpg b/okolie8.jpg b/okolie6.jpg b/okolie7.jpg b/okolie9.jpg b/okolie5.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 14.8.2023

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
E / 166 Ružena Konečná rod. Víghová 13.8.2023 71
D / 195 Ján Lelkeš 14.7.2023 66
D / 29 Ida Szalaiová rod. Rigová 7.7.2023 94
B / 784 Rozália Lisá rod. Madarászová 3.7.2023 81
D / 56 Dušan Šuchter 2.7.2023 69
C / 319 Štefan Borovský 26.6.2023 76
D / 448 Eugen Horváth 11.6.2023 65
B / 782 Imrich Neszméry 11.6.2023 66
D / 58 Endre Múcska 11.6.2023 95
D / 689 Katarína Madarászová rod. Čičolová 9.6.2023 57

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: