Šarišské Čierne - Cintorín Šarišské Čierne

Cintorín Cintorín Šarišské Čierne sa nachádza v obci Šarišské Čierne, okres Bardejov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Šarišské Čierne, Šarišské Čierne 81, 08637 Šarišské Čierne. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 479 83 20
✉ buvalicandrej@gmail.com
🌐 http://www.sarisskecierne.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: