Radoma - Cintorín Radoma

Cintorín Cintorín Radoma sa nachádza v obci Radoma, okres Svidník, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Radoma, Radoma 45, 09042 Okrúhle. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 788 10 57
✉ obecnyuradradoma@gmail.com
🌐 https://www.obecradoma.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii