Pavľany - Cintorín Pavľany

Cintorín Cintorín Pavľany sa nachádza v obci Pavľany, okres Levoča, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Pavľany, Pavľany 56, 05371 Vyšné Repaše. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0918 447 120
✉ obec.pavlany@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: