Hosťovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Hosťovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 726 zosnulých v 380 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Hosťovce, Hosťovce 49, 95191 Hosťovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 037 / 634 52 05 , 0917 788 943
✉ hostovce@outlook.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 84 Milan Bánsky 20.8.2021 58
A / 15 Barbora Šimeková rod. Škulová 27.4.2021 88
B / 83 Miroslav Bánsky 12.3.2021 55
B / 111 Igor Slaninka 5.2.2021 52
B / 93 Agnesa Kováčová 25.1.2021 90
B / 125 Jozefína Holečková rod. Badová 21.1.2021 85
B / 72 Paulína Šutková rod. Šimeková 31.12.2020 87
B / 96 Elena Machurková rod. Kováčová 10.7.2020 75
B / 6 Mária Matúšková rod. Halmovská 9.5.2020 89
A / 241 Ľudovít Kolompár 15.3.2020 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: