Zákamenné - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Zákamenné, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1908 zosnulých v 1302 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (502 hrobových miest)

Fotogaléria

zakamenne_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Florián Majchrák 9.2.1991 75
1 Helena Majchráková rod. Plaskúrová 17.2.1993 70
2 Ondrej Florek 10.7.1991 62
2 Kristína Florková - -
3 Štefan Olexa 24.10.2000 77
3 Elena Olexová rod. Jurigová 25.9.2019 93
4 Jozef Úradník 11.1.1990 50
4 Marta Úradníková - -
5 Serafín Teľuch 26.7.1992 58
5 Justína Teľuchová rod. Makuchová 18.12.1989 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: